insekti

27 | 06 | 2013

Dezinsekcija

U ratu izmedju ljudi i insekata pobedice insekti.
 
Zašto? Nastali su mnogo pre složenijih vidova života gde spada i čovek. Iz razloga što su prosti organizmi imaju veće šanse da se prilagode novonastalim uslovima zivota, pošto insekti pripadaju hladnokrvnim životinjama imaju mnogo manje potrebe za hranom, brzo se razmnožavaju i čine skoro dve trećine zivotinjskog carstva.
 
Dezinsekcija kao vid mere za borbu protiv štetnih insekata prestavlja liniju odbrane od nepoželjnih insekata i artropoda.
 
Dezinsekcija može po postupku biti fizicka, biološka i hemijska. Način fizičke dezinsekcije može biti visoka ili niska temperatura, radijacija. Biološka dezinsekcija predstavlja upotrebu prirodnih neprijatelja i predatora insekata, kao što su virusi, bakterije, gjivice ili ptice. 
 
Hemijska dezinsekcija iziskuje upotrebu insekcticida, preparata koji svojim sastavom dovode do remecenja fizioloških funkcija u organizmu i smrti insekta. Preparati koji se koriste u dezinsekciji nisu opasni po zdravlje ljudi I kućnih ljubimaca, zato što su insekti mnogo osetljiviji na insekticide nego sisari i ptice.
 
U savremenom životu postupak dezinsekcije je neophodan kako bi se sprečili negativni uticaji insekata, gde spadaju izazivanje i prenos bolesti, kontaminacija prostora i hrane, kao i uništavanje namirnica i biljaka koje uzgajamo radi proizvodnje hrane.