bizamski pacovUništavanje bizamskog pacova

Ovaj glodar po svojoj veličini spada u grupu velikih pacova. Dužina je od 35-40 cm, a pojedini primerci mogu biti i duži. Teški su od 500-800 gr, a mogu biti teški čak i preko 1 kg. Noge ima kratke, a vrhovi prstiju su prilagodjeni za plivanje. Svoje životno stanište nalazi pored kanala, ribnjaka i drugih vodenih površina.

Uništavamo bizamske pacove kvalitetno i brzo, proverenim metodama i najboljim uvoznim ekološim preparatima bez boje i mirisa, potpuno neškodljivim za ljude i životinje.