muva zunzaraOva vrsta muve naziva se još i "muva mesara".One su raširene svuda i retko je naći neko mesto gde ih nema. Obe vrste su vrlo slične, telo im je crno sa tamnoplavim trbuhom i crvenim očima. Dužine je 9-13 mm. Kao i kod ostalih muva potencijal razmnožavanja je vrlo velik. Ženka C. erythrocephala polaže oko 1000 jaja u meso, masne preradjevine, sir i sl. U gomilicama. Celokupan razvoj traje oko mesec dana tako da imaju veći broj generacija godišnje.

Najveće štete nanose larve ,,upljuvci,, na mesu, mesnim preradjevimana, siru i sl. Prisustvo larvi u mesu, izaziva njegovo brzo propadanje. Spomenućemo još i muvu sirara (Piophila casei), zatim muvu pecaru (Stomoxys calcitrans).

Uništavamo muve zunzare kvalitetno i brzo, proverenim metodama i najboljim uvoznim ekološim preparatima bez boje i mirisa, potpuno neškodljivim za ljude i životinje.