domaci crni pacovDomaći pacov po svom izgledu liči na većeg miša. Dužina njegovog tela se uglavmon izriče od 16-20 cm. Noge su mu kratke i debele sa razvijenim i razdvojenim noktima. Težina mu se kreće od 180-250 gr. Telo ovoga pacova je pokriveno finim krznom, pretežno mrkosive boje, a trbuh je nešto svetliji. Postojbina crnog pacova je Indija. Domaći pacov najradije naseljava kuće, magacine hrane, i u tim objektima najčešće boravi na tavanima, u ostavama i na drugim mestima. Hrani se pretežno biljnom hranom. Medjutim, u nedostatku hrane biljnog porekla, jede i ostala krniva. Intezitet razmnožavanja im je znatno manji nego kod sivog pacova. Ženke se kote nekoliko puta godišnje i svaki na svet donese 4-6 mladunaca. Bremenitost traje 30 dana.

Uništavamo domaće pacove kvalitetno i brzo, proverenim metodama i najboljim uvoznim ekološim preparatima bez boje i mirisa, potpuno neškodljivim za ljude i životinje.