domaca muvaDomaća muva je jedna od najbrojnijih vrsta insekta u delu Sveta gde živimo. Specifična je po tome što za jedan sat može da preleti sedam kilometara pri 200 zamaha krilima u sekundi. Sedamdeset muva teži jedan gram. Prema svojoj morfologiji spada u dvokrilce, dužine od 1cm smeđe do crne boje. Za dezinsekciju ova vrsta ima veliki značaj.

Muve najveće probleme prave na farmama, seoskim i prigradskim sredinama. U toku toplog perioda godine muve se mogu naći kod organskih materija u raspadanju. Usni aparat je prilagođen za sisanje, pa se muve hrane organskom materijom u raspadanju, na taj način, mehanicki vrše prenos infektivnog materijala.

Infekcije koje mogu nastati kontaminacijom hrane preko muva su najčešcće bakterijske prirode. Te bakterije mogu izazvati diareju (coli enteritis), salmonelu, tifus i slično.

U toku leta i visokih temperatura generacijski ciklus traje oko nedelju dana, pri čemu svaka ženka može da položi nekoliko hiljada jaja. To zanači da se muve geometrijskom progresijiom vrlo intezivno razmnožavaju.

Jaja ženke polažu u trulu organsku materiju, gde se iz jaja razvijaju larve u vidu crvića dužine oko 12mm, nakon ulutkavanja, razvijaju se odrasle forme. Dezinsekcija, uništavanje muva se može vršiti na dva načina:

1. Larvicidnim insekticidima koji sprečavaju razvoj insekta iz larve u lutku.
2. Uništavanjem odraslih formi. Pri uništavanju muva mogu da se koriste i mehaničke metode, tako što se na farmama stalno vrši prevrtanje stajskog đubriva i uklanjanje organskog otpada pre faze trulenja. Uništavanje odraslih formi insekata se vrši prskanjem i premazivanjem insekticida po osunčanim delovima objekata, dok se u kućama vrši dezinsekcija. Na ovaj način, populacija muva se ne može uništiti, ali se njihova brojnost može držati pod kontrolom.