hrcak

Ova štetočina je uglavnom biljožder. Hrani se svim vrstama zrnevlja. Posebno rado jede grašak i bob, ali takodje i zrnevlje kukuruza. Pri povratku u svoje skrovište uvek ponese i izvesnu količinu zrnevlja koje odlaže u magacine. Preko leta hrčak je vrlo aktivan posebno u pripremanju hrane za zimu.

Hrčak spava zimski san. Budi se krajem februara. Ženka se koti 2 puta godišnje i to po 6-10 mladunaca. Po svojoj prirodi hrčak je vrlo ratoboran i stupa u borbu sa znatno većim životinjama od sebe.

 

Uništavamo hrčkove kvalitetno i brzo, proverenim metodama i najboljim uvoznim ekološim preparatima bez boje i mirisa, potpuno neškodljivim za ljude i životinje.