bube u stanu

10 | 04 | 2018

Bube u stanu

Jedna od najčešćih neprijatnosti koje mogu da nas zadese u našem domu je pojava buba. Najčešće bube koje se javljaju u kućnim uslovima su: bubašvabe, buba rusi, mravi crni i žuti, srebrna ribica, buve, krpelji ... Moramo biti svesni da  u prirodi dve trećine svih životinja čine insekti, tako da je susret sa njima svakodnevna neminovnost.

Vrste insekata

Sreća u svemu tome je što insekti koji žive na našim prostorima nisu opasni po zdravlje. Pojedine vrste mogu da izazovu ujede koji se manifestuju u najgorem slučaju alergijskim reakcijama. Insekti koji se pojavljuju u kućama možemo svrstati u dve grupe i to u autohtone vrste i ne autohtone vrste

Autohtone vrste su one vrste insekata kojima je prirodno stanište naša teritorija. Ove vrste insekata su sve one koje zbog toplog i hladnog perioda godine imaju sezonski karakter pojave.

Ne autohtone vrste su one vrste kojima je stalno tokom cele godine potrebna toplota za opstanak. Tu toplotu, u zimskom periodu, ovoj grupi insekata pružaju naši domovi. U ovu drugu grupu insekata spadaju:

  • bubašvabe,
  • buba rusi,
  • žuti mravi,
  • srebrna ribica.

Najveći broj intervencija dezinsekcije se odnosi na ne autohtone vrste.

Pozitivno u svemu tome je što se sve vrste insekata mogu uspešno  eliminisati iz kuća i stanova metodema koje zu bezopasne po zdravlje ljudi i zivotinja.