vrste dezinfekcije

30 | 09 | 2013

Dezinfekcija

Zašto se radi dezinfekcija?

Dezinfekcija predstavlja jednu od osnovnih sanitarno-epidemioloških i zootehničkih mera u cilju sprečavanja zaraznih bolesti. Još od otkrića mikroskopa traje borba izmedju ljudi i mikroorganizama. U prirodi postoje mikroorganizmi koji mogu ili ne, da uzrokuju razne bolesti. Primenom dezinfekcije se može samo redukovati njihov broj, a postupkom sterilizacije u potpunosti eliminisati.

Podela dezinfekcije po načinu

Dezinfekcija po načinu može biti

 • fizička i
 • hemijska, a u nekim slučajevima i
 • biološka.

Metode fizičke dezinfekcije

Od fizičkih metoda koristi se

 • suva ili vlažna toplota,
 • sunčevo zračenje,
 • UV zracenje,
 • radijacija emitovanjem gama zraka.

Hemijska dezinfekcija

Hemijska dezinfekcija se vrši

 • kiselinama,
 • bazama,
 • halogenim elementima,
 • solima teških metala i
 • organskim dezinficijensima.

Biološka dezinfekcija

U biološkoj dezinfekciji se koriste

 • bakteriofage ili
 • mikroorganizmi-antagonisti mikroorganizama.

Podela dezinfekcije po postupku

Po postupku dezinfekcija se deli na:

 • preventivnu (radi sprečavanja pojave zarazne bolesti),
 • tekuću (u toku trajanja zarazne bolesti) i
 • završnu (nakon prestanka zarazne bolesti).

Pri postupku dezinfekcije važan je odabir dezinficijensa. Hemijska sredstva, dezinficijensi, moraju da ispunjevaju što više uslova:

 • da nisu toksična,
 • nadražujuća,
 • korozivna,
 • da deluju na što veći spektar mikroorganizama,
 • da su brzog dejstva,
 • bez neprijatnih mirisa i
 • da su ekološki prihvatljiva.

Zašto je važna dezinfekcija?

Dezinfekcija je važna za sprečavanje zaraznih bolesti, stoga, redovno u profilaksi mora da se primenjuje u medicinskim ustanovama, restoranima, fabrikama hrane, školama, farmama, vozilima za prevoz zivotinja… Svi ovi postupci su u nekim slučajevimsa uključeni u standard kao sto je i HACCP.