Mišoliki glodari sa epidemiološkog stanovišta predstavljaju veliki problem u svakoj urbanoj sredini. Gradovi kao sto je Beograd imaju mrežu podzemnih instalacija i raznih cevovoda, gde se stvaraju dobri uslovi za skrivanje i život glodara, a po najviše pacova. Stoga često i nismo svesni da pod našim nogama postoji pravi paralelni glodarski svet. Podzemni tuneli su nedostupni za postavljanje mamaca koji se koriste za suzbijanje miseva i pacova, te je njihovo potpuno istrebljivanje nemoguce. Iz tog razloga dešava se da dođe do susreta čoveka sa neprijatnim životinjama.   Pacovi su dosta inteligentne životinje i vrlo oprezne, sa dobro razvijenom hijerarhijom. Uglavnom…
06 | 07 | 2013

Deratizacija

Autor:
Šta je deratizacija?   DERATIZACIJA predstavlja suzbijanje populacije glodara na najmanju moguću meru. Suzbijanje glodara ima epidemiološki, epizotiološki, ekonomski značaj. Glodari spadaju u najčešće prenosioce zaraznih bolesti poput:besnila, trihineloze, tularemije, leptospiroze, bruceloze, tuberkuloze, pseudotuberkuloze, botulizma, kuge, lepre, tifusa i mnoge druge.   Sa ekonomskog znacaja glodari nanose velike stete.Misevi i pacovi spadaju u svaštojede, pa sa svojom raznovrsnom ishranom nanose gubitke u svim objektima gde ima hrane,a usput svojim izmetom i urinom zagadjuju hranu I cine je neupotrebljivim. Poznato je da jedan pacov dnevno moze da pojede u proseku od 50 do 75grama hrane,sto kad se pomnozi sa brojem od…
27 | 06 | 2013

Dezinsekcija

Autor:
U ratu izmedju ljudi i insekata pobedice insekti.   Zašto? Nastali su mnogo pre složenijih vidova života gde spada i čovek. Iz razloga što su prosti organizmi imaju veće šanse da se prilagode novonastalim uslovima zivota, pošto insekti pripadaju hladnokrvnim životinjama imaju mnogo manje potrebe za hranom, brzo se razmnožavaju i čine skoro dve trećine zivotinjskog carstva.   Dezinsekcija kao vid mere za borbu protiv štetnih insekata prestavlja liniju odbrane od nepoželjnih insekata i artropoda.   Dezinsekcija može po postupku biti fizicka, biološka i hemijska. Način fizičke dezinsekcije može biti visoka ili niska temperatura, radijacija. Biološka dezinsekcija predstavlja upotrebu prirodnih…
Strana 10 od 11