26 | 11 | 2013

Deratizacija Srbija

Autor:
Značaj deratizacije Deratizacija ima veliki značaj za životnu sredinu. Glodari, gde spadaju miševi, pacovi, hrčkovi, voluharice... mogu da prouzrokuju veliku štetu domaćinstvima i poljoprvivrednim dobrima. Srbija, kao poljoprivredna zemlja, ima ogromne površine za proizvodnju žitarica koje pogoduju razvoju velikog broja miševa i hrčkova. Efikasno uništavanje krupnijih glodara Pacovi i krupniji glodari se češće javljaju u urbanijim područjima, u selima i gradovima, gde ljudi ostavljaju velike količine otpada. Najefikasniji metod za njihovo uništavanje je sistematska deratizacija urbanih područja i deponija smeća. Sistematska deratizacija Sistematske deratizacije se odvijaju na nivou neke opštine ili grada kada se sistemski jednom do dva puta godišnje…
Dezinfekcija kao jedna od osnovnih sanitarnih mera ima veliki značaj u prevenciji zaraznih bolesti. Veliki gradovi kao sto je Beograd imaju dosta kritičnih tačaka koje su potencijalni izvori zaraza. To su: bolnice, fabrike prehrambene industrije, otpadne vode, kanalizaciona mreža, deponije, divlje deponije, vodotokovi… U Beogradu postoji dosta restorana,škola,vrtića,zeleznička i autobuska stanica i sve su to mesta gde boravi veći broj ljudi. U svim ovim i sličnim objektima potrebno je vršiti dezinfekciju. Dezinfekcija ovakvih prostora se najčešće radi hlornim preparatima i organskim dezinficijensima. Tu najčešće govorimo o tekućoj preventivnoj dezinfekciji, a kao primer grada uzimamo dezinfekciju Beograd. Permanentna dezinfekcija u Beogradu…
30 | 09 | 2013

Dezinfekcija

Autor:
Zašto se radi dezinfekcija? Dezinfekcija predstavlja jednu od osnovnih sanitarno-epidemioloških i zootehničkih mera u cilju sprečavanja zaraznih bolesti. Još od otkrića mikroskopa traje borba izmedju ljudi i mikroorganizama. U prirodi postoje mikroorganizmi koji mogu ili ne, da uzrokuju razne bolesti. Primenom dezinfekcije se može samo redukovati njihov broj, a postupkom sterilizacije u potpunosti eliminisati. Podela dezinfekcije po načinu Dezinfekcija po načinu može biti fizička i hemijska, a u nekim slučajevima i biološka. Metode fizičke dezinfekcije Od fizičkih metoda koristi se suva ili vlažna toplota, sunčevo zračenje, UV zracenje, radijacija emitovanjem gama zraka. Hemijska dezinfekcija Hemijska dezinfekcija se vrši kiselinama, bazama,…
Strana 9 od 11