stenicaStenice su parazitski hematofagni insekti veličine 4-5mm koje su poznate ljudima vekovima. Stenice su brojna familija, ali najveći problem u komunalni higijeni predstavlja Cimex Lectularius – Krevetna stenica, koja parazitira na čoveku. Stenice svojim ubodom izazivaju lezije na koži, psihološke i alergijske simptome. Krevetne stenice su u razvijenom svetu skoro iskorenjene 40-ih godina prošlog veka.

Od 1995 godine pojave stenica su sve učestalije, zahvaljujući pre svega učestalijoj razmeni dobara kao i ljudskim migracijama. One su aktivne noću, kada se izvlače iz svojih skrovišta (kreveta, dušeka, tepiha, nameštaja...) i napadaju čoveka ali i druge sisare (pacove, miševe, pse, mačke). Izuzetno su otporne na ekstremne klimatske uslove (visoke i niske temperature, procenat vlage). U povoljnim uslovima žive oko 5 meseci a hrane se na svakih 5-10 dana. Životni ciklus krevetnih stenica se sastoji od 6 stadijuma, između kojih dolazi do presvlačenja i odbacivanja starog egzoskeleta. Otkrivaju se nalaženjem razvojnih oblika ili fleka na nameštaju od njihovog fecesa. Uništavanje stenica je složen proces koji zahteva tretman pesticidima kao i mehaničke mere poput usisavanja, termičkog tretmana itd. Poseban problem predstavlja činjenica da su stenice tokom godina razvile rezistentnost na određene pesticide.

Uništavamo stenice kvalitetno i brzo, proverenim metodama i najboljim uvoznim ekološim preparatima bez boje i mirisa, potpuno neškodljivim za ljude i životinje.