deratizacijaDeratizacija predstavlja suzbijanje i redukciju broja štetnih glodara na najmanju moguću meru. Potreba za suzbijanjem proizilazi iz epidemiološko-epizotioloških i ekonomskih razloga.

U svetu postoji oko 3000 vrsta glodara od kojih tridesetak živi na teritoriji Republike Srbije. Glodari su prenosioci velikog broja zaraznih bolesti i kod ljudi i kod životinja. Najčešće bolesti koje prenose su: leptospiroza, tularemija, besnilo, ”kju” groznica, tuberkuloza, pseudo tuberkuloza, tifus, bruceloza, slinavka i sap, salmoneloza, trihineloza itd.

Pored zdravstvene ugroženosti, ekonomske štete koje glodari prouzrokuju stanovništvu na svetskom nivou mere se milijardama dolara. Mere suzbijanja glodara mogu se podeliti u nekoliko grupa:

 

Preventivne mere imaju za cilj da spreče prenamnožavanje glodara u odredjenoj životnoj sredini. Jedna od najosnovnijih mera je izgradnja objekata od čvrstog materijala, kako su u skladištima sačinjenim od tvrdih materijala uslovi za razmnožavanje svedeni na minimum. U naseljima sa kanalizacionim sistemom potrebno je osigurati otvore rešetkama, kako bi se onemogućio ulazak u objekte u kojima žive ljudi. Poznato je da pacovi ne mogu da opstanu dugo bez vode čak i u uslovima kad ima dovoljno hrane, zbog čega je potrebno obratiti pažnju na pravilno održavanje vodovodnih instalacija.

Održavanje čistoće i higijene u stajama, dvorištima, skladištima hrane, takodje je jedna od preventivnih mera.

Mehaničke mere suzbijanja glodara su prilično primitivne i retko se primenjiuju. One ne mogu na duže da reše problem, vec ga odlažu do primene radikalnijih metoda. Za ovaj metod se koriste različite naprave poput zamki, klopki, lepkova itd.

Biološke mere podrazumevaju primenu prirodnih neprijatelja u vidu drugih životinja i mikroorganizama.

Hemijske mere baziraju se na primeni hemijskih sredstava. To mogu biti:

    • brzi otrovi - retko se primenjuju kako postoji opasnost trovanja ljudi i životinja;
    • spori otrovi – najčešće su u primeni otrovi druge generacije ( bromadiolon, brodifakum, difenakum…) gde se efekat postiže nakon prve konzumacije;
    • repelenti – sredstva za odbijanje glodara;
  • hemosterilanti – hemijska jedinjenja koja izazivaju trajni ili privremeni sterilitet kod glodara.