thumb16 2To su srednje veliki opnokrilci najčešće upozoravajućih crno žutih boja. Imaju vitko i glatko telo, a usni organi su im preobraženi za lizanje i griženje. Za razliku od pčele ose ima drugačiju žaoku kojom mogu ubosti i nekoliko puta. Naselja zadružnih osa nazivaju se osinjacima, a grade ih na drveću, zapuštenim kućama i barakama, u tlu, na stabiljkama biljaka a samo neke vrste ih pune medom.

Društvene ose grade gnezda od sažvakanih biljnih vlakana koje nakon njihove prerade liči na papir. Iz tog materijala grade ćelije koje spajaju u saće. Ukoliko naprave više redova takvog saća sve zajedno omataju lisnatim omotačem dok samo s donje strane ostavljaju mali otvor za ulaz.

U umerenom području samo sparena ženka ose koja preživi zimu ispod kamenja, mahovine i sl. u proleće osniva osinjak i sama podiže prvu generaciju potomstva. Njeni potomci kasnije grade i proširuju osinjak u kom hrane larve. Tokom leta javljaju se i nešto veće radilice koje nose neoplođena jajašca iz kojih se kasnije rađaju mužjaci. U tropskim krajevima ose žive u zajednicama koje se zimi ne raspadaju, već imaju trajna staništa - osinjake. Ose koje žive u tim krajevima roje se (dele) kao pčele medarice. Samotarke grade svoja gnezda u pesku, na biljkama, od gline ili sažvakanog biljnog materijala, i same podižu potomstvo.

NAČIN HRANJENJA: Hrane se slatkim stvarima i medom koji neke vrste skupljaju i čuvaju u saću. Larve hrane proteinima sažvakanog ulovljenog plena poput gusenica, pauka, pčela, i ostalih insekata koje uspeju uhvatiti. Larve izlučuju bistru tečnost s velikim procentom aminokiselina čime se zatim hrane odrasle jedinke (sastav aminokiselina razlikuje se od vrste do vrste) jer odrasle ose ne mogu variti bjelančevine

OBRAMBENI MEHANIZAM (ŽAOKE): Za razliku od pčele osa ima drugačiju žaoku kojom mogu ubosti i nekoliko puta. Žaoka ose potpuno je glatka poput igle. Ubod ose može biti bolan, a zbog veće količine ispuštenog otrova mogu se javiti i alergijske reakcije. Osobe alergične na ubod ose trebalo bi na mesto uboda tretirati čistom vodom i što pre se javiti najbližem lekaru zbog stručne pomoći.

Uništavamo ose kvalitetno i brzo, proverenim metodama i najboljim uvoznim ekološim preparatima bez boje i mirisa, potpuno neškodljivim za ljude i životinje.