Crni mravi - uništavanje crnih mrava

Dezinsekcija

Camponotus dalmaticus

Dežurna služba:
8-22h

  • 011 630 34 69
  • 066 962 0896
  • 062 872 4445

Istrebljivač

Dezinsekcija crnih mrava

Rasprostranjen je u celom svetu. Živi u velikim ili malim grupama.

Crni mravi se mnogo češće nalaze u spoljnoj sredini za razliku od žutih mrava, a ređe se nalaze i u stambenim prostorijama, ali imaju običaj da pri potrazi za hranom dođu i do stambenih jedinica.

Crni mraviNjihovo najčešće stanište je zemlja u blizini drveća, pored koga obitavaju zbog pogodnih uslova za njihovu ishranu. U takvim uslovima hrane se starim i trulim stablima, a često jedu i ostatke hrane koje nađu u okolini, gde uzimaju kao hranu čak i uginule insekte. Njihovo kretanje je specifično, jer se kreću u kolonama, duž stabla i vertikalno po zemlji, tako što prave “mravlje stazice”.

Crni mravi su insekti koji su u toku zimskog perioda ne aktivni, povlače se u dublje delove mravinjaka, gde u stanju hibernacije čekaju topli period godine. Mravi imaju više oblika (polimorfne životinje), što znači da zajednicu čine reproduktivno sposobni krilati mužjaci i krilate ženke i nereproduktivno sposobni radnici, vojnici i polno nezrele ženke. Mravi su socijalni insekati i kao takvi imaju složeno društveno uređenje. Tokom proleća i leta krilate ženke i krilati mužjaci mogu se videti u “svadbenom letu”, kada dolazi do parenja i u tom periodu čovek može primetiti takvu pojavu iznenada i u stanmbenim jedinicama.

Nakon oplodnje, mužjaci uginjavaju, a ženkama odpadaju krila. Ženke se jednom u životu pare,gde posle toga muške semene ćelije skladiste u posebne organe. Nakon perioda parenja mravi radnici oplođene ženke sprovode u legla gde se o njima sve vreme brinu seksualno ne aktivne ženke, koje ih hrane i umivaju. Oplođene ženke mogu da zive i preko 10 godina, gde u toku godine polozu do 30 jaja.

Inkubacija ili razvoj insekta traje oko 60 dana. Radnici i vojnici su zaduženi za bezbednost i hranu. Unutar jednog mravinjaka postoji vise porodica, koje se međusobno razlikuju po mirisu i izmedju kojih često dolazi do sukoba.

Značaj suzbijanja mrava je primaran u voćarstvu, gde je potrebno gasenim krečom premazivati stabla s ’proleća pri početku vegetacije. Uništavanje mrava u domaćinstvu se sprovodi temeljnom dezinsekcijom i tretiranjem insekticidima po površini poda i zidovima po kojima se insekti kreću. Insekticidi koji se primenjuju u dezinsekciji protiiv mrava su neotrovni za toplokrvna bića, pa samim tim i za čoveka. Pravilnim i stručnim odabirom preparata mogu se postići vrlo dobri rezultati pri kontroli pojave ovih insekata.


Šta kažu klijenti?

Kad je teško Istrebljivač. Svaki naš problem sa mravima, štetočinama rešili smo uspešno sa ovom firmom.

Klijent

Dragoslav

Privatnik

Brzi, profesionalni i efikasni pre svega. Cena korektna, usluga odlična.

Klijent
Mikica

Preduzetnik


Poslednji blogovi