Dežurna služba: 0-24h

 • 011 630 34 69
 • 066 962 0896
 • 062 872 4445

Dezinfekcija - blog

Dezinfekcija
30-Sep-2013

Zašto se radi dezinfekcija?

Dezinfekcija predstavlja jednu od osnovnih sanitarno-epidemioloških i zootehničkih mera u cilju sprečavanja zaraznih bolesti. Još od otkrića mikroskopa traje borba izmedju ljudi i mikroorganizama. U prirodi postoje mikroorganizmi koji mogu ili ne, da uzrokuju razne bolesti. Primenom dezinfekcije se može samo redukovati njihov broj, a postupkom sterilizacije u potpunosti eliminisati.

Podela dezinfekcije po načinu

Dezinfekcija po načinu može biti

 • fizička i
 • hemijska, a u nekim slučajevima i
 • biološka.

Metode fizičke dezinfekcije

Od fizičkih metoda koristi se

 • suva ili vlažna toplota,
 • sunčevo zračenje,
 • UV zracenje,
 • radijacija emitovanjem gama zraka.

Hemijska dezinfekcija

Hemijska dezinfekcija se vrši

 • kiselinama,
 • bazama,
 • halogenim elementima,
 • solima teških metala i
 • organskim dezinficijensima.

Biološka dezinfekcija

U biološkoj dezinfekciji se koriste

 • bakteriofage ili
 • mikroorganizmi-antagonisti mikroorganizama.

Podela dezinfekcije po postupku

Po postupku dezinfekcija se deli na:

 • preventivnu (radi sprečavanja pojave zarazne bolesti),
 • tekuću (u toku trajanja zarazne bolesti) i
 • završnu (nakon prestanka zarazne bolesti).

Pri postupku dezinfekcije važan je odabir dezinficijensa. Hemijska sredstva, dezinficijensi, moraju da ispunjevaju što više uslova:

 • da nisu toksična,
 • nadražujuća,
 • korozivna,
 • da deluju na što veći spektar mikroorganizama,
 • da su brzog dejstva,
 • bez neprijatnih mirisa i
 • da su ekološki prihvatljiva.

Zašto je važna dezinfekcija?

Dezinfekcija je važna za sprečavanje zaraznih bolesti, stoga, redovno u profilaksi mora da se primenjuje u medicinskim ustanovama, restoranima, fabrikama hrane, školama, farmama, vozilima za prevoz zivotinja… Svi ovi postupci su u nekim slučajevimsa uključeni u standard kao sto je i HACCP.

Najnovije vesti

Zavisnost od toplote
22. februar 2013.

Biologija kao nauka nas uči da su insekti, gde spadaju i bube sa kojima delimo nas životni prostor, hladnokrva bića. Pošto tako proste životinje ne mogu samostalno da stvaraju toplotu za odvijanje metabolizma, imaju veliku potrebu da žive u toplom prostoru. Zbog toga ne treba da nas iznenađuje što bube žive najviše u kuhinji i kupatilu naših domova. Pri vršenju dezinsekcije zato treba obraćati pažnju na izvore toplote. Dezinsekciona srestva treba aplikovati u blizini toplotnih izvora, kako bi dezinsekcija stanova bila što uspešnija.
Procena brojnog stanja pacova
2. februar 2013.

U ratu izmedju ljudi i pacova pobediće pacovi. Ovo je fraza koja se često uputrebljava u stručnim krugovima veterinara i lekara epidemiologa. Pacov sa svojim izrazitim reproduktivnim sposobnostima i svaštojednom ishranom je prosto neuništiv kao vrsta. S tim u vezi, čovek sa svojim tehnološkim pomagalima može samo da smanji pojavu ove životinje, do tzv. biološkog minimuma.

Prostor koji koristi čovek je često naseljen ovim neprijatnim štetočinama, zato je dobro znati kako se procenjuje njihovo brojno stanje. Ako na nekom prostoru primećujemo tragove izmeta ili urina to znaci da tu ima od 1 do 100 jedinki, ako se primećuju ponekad noću u pitanju je populacija od 100 do 500 jedinki. Stalna pojava tokom noći a ponekad danju govori o brojci od 500 do 1000 jedinki. Znajući podatak da jedan pacov pojede dnevno od 50 do 70g hrane, brzo dolazimo do zaključka kolika je direktna šteta od njihovog prisustva. Stoga je potrebno stalno tretiranje prostora rodenticidima i srestvima za deratizaciju.
Stigla Američka buba švaba
25. januar 2013.

Insekt nalik "buba rusu" stigao i u naše domove. Ovo deluje kao teorija zavere, ali najčešće nje tako. Živimo u vrlo dinamičnom svetu gde se transport roba među kontinentima meri milijardama tona, pa se neretko dešava da razne životinjske vrste slučajno zalutaju kao slepi putnici na prekookeanskim brodovima i promene stanište. Ova pojava se stručno naziva "inspekcija". Naime, reč je o insektu iz porodice buba švaba koji naseljava tropske predele američkog kontinenta. Svoje novo stanište je našao u kompleksima velikih zgrada sa puno stambenih jedinica gde je toplo u toku cele godine, jer je kao i svi insekti zavisan od toplote. Dezinsekcija ove vrste se odvija rutinski, jer je manje otporna na insecticide nego druge vrste. Dezinsekciona srestva koja se koriste za suzbijanje ovog insekta nisu toksična za ljud,e sisare i ptice - u stvari za sva toplokrvna bića.
Dobra mišja godina
17. januar 2013.

Prilike koje su vladale u toku sušnog leta i tople jeseni, pogodovale su uspešnom perživljavanju podmlatka, i povećanju brojnosti poljskog miša. Kada se desi da se broj mišolikih glodara znatnije uveća u toku jedne sezone, to se naziva dobra mišja godina. Primećeno je povećanje brojnosti neprijatnih životinjica u domovima naših sugradjana, a stim u vezi je i povećan broj poziva za intervencije i usluge deratizacije. Ovo ne treba shvatati panično jer se ne govori o najezdi nego o povećanju brojnosti. Svakako u biološkom ciklusu moguće je i dolazi do pojave najezdi nekih organizama npr. skakavaca - "najezda skakavaca", ali ovakve pojave se nisu javljale na ovim prostorima. Da bi se takve pošasti dešavale potrebno je da se poklopi mnogo faktora.